Արդյունավետությունից դեպի մեծություն

Հեղինակ՝ Ստիվեն Ռ. Քովի (Stephen Covey)

Մեզ պետք է նոր մտածողություն, նոր շարք հմտություններ եւ գործիքներ. այլ կերպ ասած, բոլորովին նոր հմտություն:

Ժամանակակից մարդու առանցքային խնդիրն է գտնել իր ձայնը այս աշխարհում և ոգեշնչել մյուսներին գտնելու իրենցը: Այս խնդրի  լուծումը,  ըստ Ստիվեն Քովիի, ութերորդ սովորույթն է: